ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΤΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε MSc | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΚΙΝ: 6932245515

Περιγραφή Επιχείρησης

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οικιών & επαγγελματικών χώρων, τοποθέτηση θυροτηλεφώνων & θυροτηλεοράσεων & καλύπτουμε όλο το φάσμα αποκατάστασης ηλεκτρικών βλαβών, αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα, πρίζες, διακόπτες, γειώσεις, φωτιστικών κ.α., άμεση εξυπηρέτηση.

Υπηρεσίες – Προϊόντα

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατοικιών & επαγγελματικών χώρων
 • Ανακαινίσεις κατοικιών & επαγγελματικών χώρων & Airbnb
 • Αποκατάσταση βλαβών
 • Πιστοποιητικά ΔΕΗ (ΥΔΕ)
 • Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα
 • Γειώσεις
 • Σύνδεση φωτιστικών & οικιακών συσκευών
 • Θυροτηλέφωνα – Θυροτηλεοράσεις
 • Βλάβη Θερμοσίφωνου
 • Σύνδεση πινάκων λεβητοστασίου

Περιοχές που Εξυπηρετούμε

Στην Ευρύτερη περιοχή Της Αλεξανδρούπολης


ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ένα νεοαναγειρόμενο κτίριο αφορούν:

 • Τις γειώσεις,
 • Την αντικεραυνική προστασία,
 • τα ισχυρά ρεύματα,
 • Τα ασθενή ρεύματα.

Οι μελέτες εξετάζονται και συντάσσονται ξεχωριστά για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Στις εγκαταστάσεις εξετάζονται οι θέσεις όλων των ηλεκτρικών καταναλώσεων, τα σημεία ελέγχων τους,και το είδος των υλικών που θα εφαρμοσθούν σε κάθε περίπτωση.

Οι μελέτες πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και την ηλεκτρολογική νομοθεσία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση  τηρεί μία σειρά από καθορισμένα standards, για να μπορεί μια εγκατάσταση να θεωρείτε αξιόπιστη, ασφαλής και οικονομική.

Με το πέρας των κατασκευών οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνονται με τις επιθεωρήσεις και τις πιστοποιήσεις.

Οι συντηρήσεις και επανέλεγχοι ΕΗΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να συνεχίζουν να παρέχουν ασφάλεια, λειτουργικότητα και οικονομία.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα απαραίτητο και πολύτιμο αγαθό για την καθημερινότητά μας, αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη ζωή μας, αν δεν χρησιμοποιείται σωστά.

Πολλές πυρκαγιές και ηλεκτροπληξίες προκαλούνται συχνά από ηλεκτρικά αίτια, τα οποία οφείλονται κυρίως σε ηλεκτρολογικές βλάβες.

Οι επισκευές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκύπτουν σε πολλές περιπτώσεις κατά την διάρκεια ζωής μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΕ

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μόλις ολοκληρωθούν για να παραδοθούν και για να μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιείται μία Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ).

Οι εγκαταστάσεις όσο εξακολουθούν να υφίστανται θα πρέπει να επιδέχονται και το απαραίτητο (service) σε χρονικά διαστήματα που ορίζει το είδος της εγκατάστασης.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα ηλεκτρικά μηχανήματα η οι ηλεκτρικές συσκευές και ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται σε τακτά διαστήματα έτσι ώστε:

    • Να μην δημιουργείται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,
    • Να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης,
    • Να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Ο οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών συσκευών, εξοπλισμών, ρευματοδοτών, μηχανημάτων και καλωδίων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου.

Ο έλεγχος για να είναι ολοκληρωμένος θα πρέπει η εγκατάσταση να εξετάζεται με ειδικό όργανο, έτσι ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες συνέπειες, λόγω κακής συντήρησης.


Όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιούμε εκτελούνται με το παρακάτω ειδικό, και πιο σύγχρονο όργανο ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων MacroTest G3. Δραστηριοποιούμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΤΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε MSc | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΚΙΝ: 6932245515

MACROTEST G3


Ολες οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες καθώς και οι έλεγχοι-επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την έκδοση πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πραγματοποιούνται με το πρόγραμμα See Electrical. αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη παραγωγή επαγγελματικής τεκμηρίωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων και μελετών.Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη παραγωγή & διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων (ΥΔΕ) κυκλωμάτων, αυτοματισμών και πινάκων.

Caddy See Electrical, Μονογραμμικό πίνακα Caddy See Electrical, Κάτοψη κατοικίας