ΓΙΑΤΙ ΠΕΦΤΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;

ΓΙΑΤΙ ΠΕΦΤΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;

ΓΙΑΤΙ ΠΕΦΤΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;

Γιατί πέφτει συνήθως μια ασφάλεια στο σπίτι;. Εκεί που όλα είναι όπως τα ξέρουμε ξαφνικά μία ασφάλεια στον ηλεκτρικό μας πίνακα πέφτει. Τι να φταίει άραγε;. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι λογικό με την πάροδο του χρόνου να βγάζουν κάποια προβλήματα που οδηγούν πολλές φορές σε διαρροές ρεύματος ηβραχυκυκλώματα.  Συσκευές όπως ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία πλυντήρια ρούχων-πιάτων, κλιματιστικά κ.α. εμφανίζουν ξαφνικά πρόβλημα, είτε από φυσικά αίτια είτε από προβλήματα που αφορούν την τροφοδοσία τους.

Πιθανοί λόγοι που πέφτει μία ηλεκτρική ασφάλεια

Γιατί πέφτει η ασφάλεια

Υπερφόρτωση  της ηλεκτρικής γραμμής

Αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία που κάνει μια ασφάλεια να πέφτει. Συχνά π.χ ένα πολύπριζο γίνεται αιτία να τοποθετούμε πολλές συσκευές χωρίς να γνωρίζουμε πόσο επιβαρύνουμε την ηλεκτρική γραμμή μας με αποτέλεσμα να υπερφορτώνουμε κατά επέκταση την ασφάλεια μας και να πέφτει. Επίσης όταν δεν γνωρίζουμε ότι πολλές γραμμές κατανάλωσης δεν χρησιμοποιούν ενισχυμένα καλώδια με αποτέλεσμα να υπερφορτώνονται με ευκολία οι γραμμές. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι όταν στην γραμμή που τροφοδοτεί τις πρίζες του πάγκου κουζίνας το σύνολό των σημείων παροχέτευσης καταλήγουν σε ΄μια συνήθως ασφάλεια οπότε και αυτή είναι εύκολο να υπερφορτωθεί. Καλό είναι να γνωρίζουμε την ηλεκτρική μας εγκατάσταση και να φερόμαστε με σύνεση, αποφεύγοντας δυσάρεστες συνέπειες.

Γίνεται υπέρβαση ηλεκτρικού φορτίου

Οι ηλεκτρικές γραμμές αντέχουν συγκεκριμένη ένταση ρεύματος και στην κάθε μία αντιστοιχεί και ένας διακόπτης ασφαλείας. Το γιατί πέφτει η ασφάλεια απαντάται άμεσα, αφού εάν ξεπεραστεί η αναφερόμενη ένταση τότε υπάρχει υπερφόρτωση. Για παράδειγμα, έστω ότι σε μία γραμμή πριζών στο σαλόνι τοποθετεί μια κλιματιστική μονάδα  στον χώρο, και συνδέεται με αυτή  και όχι απευθείας με ξεχωριστή γραμμή στον ηλεκτρικό πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται αυτόματα υπερφόρτωση γιατί μία σταθερή συσκευή συνδέεται επάνω σε ένα κύκλωμα ρευματοδοτών . Από την μία απορροφά το μεγαλύτερο αν όχι τερματίζει την αντοχή της γραμμής για επιπλέον φόρτωση και από την άλλη επειδή η κάθε κατανάλωση έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρέπει να σφαλίζεται και με την ανάλογη μέθοδο προστασίας και ασφάλισης.

Ελαττωματικά καλώδια

Ενδέχεται πολλές συσκευές του σπιτιού σου να είναι προπολεμικές ή έστω με αρκετά χρόνια στην ‘πλάτη’ τους. Καλό θα είναι να μην αμελείς τη συντήρηση και την επισκευή τους ειδικά αν τις χρησιμοποιείς συχνά. Η καλωδίωσή τους είναι ένα σημαντικό κομμάτι που θέλει προσοχή από τον επαγγελματία, μιας και ορισμένες από αυτές καταναλώνουν και μεγάλη ποσότητα ρεύματος. Παρόλα αυτά, λόγω του χρόνου είναι πιθανόν να φθείρονται, είτε από θερμότητα, είτε από απρόσκλητους επισκέπτες. Επίσης, προσοχή χρειάζονται και στα καλώδια που συνδέονται με τις ασφάλειες. Πολλές φορές δεν τοποθετούνται σωστά ή με την πάροδο του χρόνου έχουν αλλοιωθεί δημιουργώντας σπινθήρες, κάτι που εξηγεί γιατί πέφτει η ασφάλεια.

Χρήση αλλαγής λόγω παλαιότητας

Υπάρχει και η περίπτωση να μη συμβαίνει κάτι σοβαρό με τις ηλεκτρολογικές  μας οικιακές συσκευές. Μπορεί η ασφάλεια να πέφτει μόνη της χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Αν δεν υπάρχει κάτι που να αιτιολογεί την ξαφνική διακοπή, τότε φαινόμενα όπως η φυσιολογική της φθορά μπορεί να δημιουργεί αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Ακόμη μπορεί να έχουν χαλαρώσει οι επαφές σύσφιξής με τον καιρό και η απλά χρειάζονται σφίξιμο, η έχει χάσει την δυνατότητα η ασφάλεια να λειτουργεί σωστά.

Βραχυκύκλωμα της ηλεκτρικής γραμμής

Κυρίως σε παλιές ηλεκτρικές οικιακές εγκαταστάσεις οι γραμμές τροφοδοσίας γίνοντας σε λίγα κυκλώματα και με λεπτά καλώδια, αναφέρομαι στα κυκλώματα πριζών-φωτισμού. Με διάφορες επεμβάσεις που γίνονται στην πορεία, μία τακτική που δεν με βρίσκει σύμφωνο είναι να τοποθετούνται μεγαλύτερες ασφάλειες στη θέση μικρότερων ασφαλειών. Πχ 16Α στην θέση 10Α. Αυτή η λάθος τακτική οδηγεί στην εσφαλμένη εντύπωση ότι τα πράγματα λειτουργούν και μάλιστα πολύ καλύτερα. Αυτό προκαλεί μεγαλύτερη πτώση τάσεως λόγω μεγαλύτερου φορτίου που μπορεί να τραβήξει επειδή δεν διακόπτετε η τροφοδοσία, λόγω μεγαλύτερης ασφάλειας, και ακόμη οδηγεί στην ευκολία μόνιμης υπερφόρτισης η οποία δεν είναι ικανή να υποστηρίξει η καλωδίωση μας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα οι όποιες διατομές των καλωδίων μπορούν να απορροφήσουν συγκεκριμένα ποσοστά έντασης ρεύματος και για αυτό τον λόγο ασφαλίζονται με συγκεκριμένες τιμές ασφαλειών.

Προβληματική συμπεριφορά από συχνά βραχυκυκλώματα.

Ένα ακόμη συχνό φαινόμενο να πέφτει μία ασφάλεια στον πίνακα χωρίς προφανή αίτια είναι μετά από επανειλημμένα πλήγματα που δέχτηκε η ασφάλεια να έγινε ποιο ευαίσθητη και να πέφτει πολύ εύκολα με μικρή κατανάλωση ενώ δεν θα έπρεπε.