ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

  Ο ηλεκτρικός πίνακας, η πίνακας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την βάση επάνω στην οποία χτίζεται οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Η σχεδίαση του εξαρτάται πάντα από τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του χώρου που θα εξυπηρετεί. Παρακάτω θα αναλύσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία θεωρούμε απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του.

 • Ασφάλεια
 • Ποιότητα
 • Λειτουργικότητα
 • Οικονομία
 • Καλαισθησία

Ασφάλεια

   Η ασφάλεια είναι το σημαντικότερο κομμάτι που πρέπει να εξετάζεται. Αυτό επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση υλικά προστασίας, διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμού σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα. Ο τρόπος χρησιμοποίησης μίας ηλεκτρικής συσκευής είναι επίσης πολύ σημαντικός γιατί τα ηλεκτρικά ατυχήματα είναι πολύ εύκολο να συμβούν αν δεν υπάρχει προσεκτική χρήση την οποία σε κάθε περίπτωση μας δίνει ο κατασκευαστής της συσκευής. Η συντήρηση ολόκληρου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιείτε όταν και εφόσον υπάρχει ανάγκη πάντοτε χωρίς παραλείψεις η πειραματισμούς.

 Ποιότητα

Η ποιότητα ενός ηλεκτρικού πίνακα μας εξασφαλίζει μια μακρόχρονη αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση στην ορθή και απροβλημάτιστη λειτουργία μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Λειτουργικότητα

   Για να είναι λειτουργικός ένας ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει πρώτα από όλα να έχει μία σωστή δομή. Αυτό εξαρτάται από τις ομαδοποιήσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται με μία λογική πρακτικότητας έτσι ώστε να πραγματοποιείτε μία εύκολη διαχείριση λειτουργίας.

   Ακόμη για να εξασφαλίζεται η ευχρηστία των κυκλωμάτων θα πρέπει να εξετάζεται η κατηγοριοποίηση των φορτίων ανάλογα μετον τρόπο χρήσης τους.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

Επίσης ανάλογα με τους χώρους πχ κήπος λουτρό κτλ για να μην υπάρχει πρόβλημα και να προκαλείται blackout σε  όλη την εγκατάσταση από τις διαρροές ρεύματος που προκύπτουν να χωρίζεται ο πίνακας σε τομείς με  ρελέ προστασίας έτσι ώστε ο κάθες χώρος να ελέγχεται ξεχωριστά .

   Οι ετικέτες σήμανσης σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα είναι πολύ σημαντικοί γιατί ο χρήστης μπορεί με ευκολία να αναγνωρίζει τα ηλεκτρικά κυκλώματα τις εγκατάστασης και να χειρίζεται με ευκολία. Οι εταιρίες προσπαθούν και δίνουν τις ανάλογες λύσεις επί του θέματος. Η σήμανση με διάφορους άλλους πειραματικούς τρόπους πχ με αυτοκόλλητες ταινίες, με μαρκαδόρους κτλ, δεν εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Οικονομία

   Για να υπάρχει οικονομία σε μία εγκατάσταση εκτός από τις λύσεις που εφαρμόζουμε οι οποίες είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές με υψηλή κλάση απόδοσης και λαμπτήρες Led στον φωτισμό ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι να χρησιμοποιούμε οικιακούς αυτοματισμούς οι οποίοι μας εξασφαλίζουν οικονομία λόγω του ελέγχου που πραγματοποιείται.

Καλαισθησία

   Η καλαισθησία του χώρου πρέπει πάντα να υπολογίζεται σαν βασικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρολογικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Η εναρμόνιση του ηλεκτρικού πίνακα – υποπίνακα  πρέπει να είναι σύμφωνη με τον χώρο που τοποθετείτε χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε έκπτωση στην ασφάλεια που πρέπει να  μας παρέχει.

 

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

Παρακάτω γίνεται μία αναφορά για τις τρεις βασικές κατηγορίες υλικών οι οποίες εκτελούν διαφορετικούς ρόλους σε έναν πίνακα διανομής.

 • Υλικά προστασίας
 • Υλικά διαχείρισης ενέργειας
 • Υλικά αυτοματισμού

Υλικά προστασίας

   Τα υλικά προστασίας είναι αυτά που μας παρέχουν την ασφάλεια που χρειαζόμαστε για την σωστή προστασία της εγκατάστασης, των τροφοδοτούμενων κυκλωμάτων, καθώς και των ανθρώπων η ζώων που κατοικούν στο κτήριο. Σε αυτή την κατηγορία γίνεται επιλογή των καταλληλότερων υλικών ανάλογα με τις απαιτήσεις τις εγκατάστασης. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τις αυτόματες ασφάλειες τα χειριστήρια ελέγχου, την αντικεραυνική προστασία, τα ρελέ προστασίας και πλήθος οικιακών αυτοματισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Υλικά διαχείρισης ενέργειας

   Υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικά:

 • Αυτόματοι διακόπτες φορτίου, μας επιτρέπουν την αυτόματη διακοπή των συνδεδεμένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν χρησιμοποιούνται.
 • Ρυθμιστές έντασης φωτισμού, Μας χρησιμεύουν έτσι ώστε μας μπορούμε να ελέγχουμε την στάθμη της έντασης φωτισμού από οποιοδήποτε σημείο  είτε από τον ηλεκτρικό πίνακα, με μπουτόν, ή με τηλεχειρισμό.
 • Μηχανισμοί χρονορύθμισης και αυτοματισμού, όπως χρονοδιακόπτες, διακόπτες κλιμακοστασίου, ρελέ νυχτερινού τιμολογίου, κ.ά. μας προσφέρουν πλήθος λύσεων στις εκάστοτε ανάγκες μας.

Υλικά αυτοματισμού

   Από τα συστήματα που παρακολουθούν την συμπεριφορά του δικτύου η των καταναλώσεων υπάρχει μία μεγάλη σειρά που μπορεί να μας εξασφαλίσει την αυτοματοποίηση ελέγχου μιας κατανάλωσης με διάφορους σύγχρονους τρόπους έτσι ώστε να μας βοηθά σε μέγιστο βαθμό στον σύγχρονο τρόπο ζωής μας.

Η εξασφάλιση επικοινωνίας με την ηλεκτρολογικής μας εγκατάστασης μπορεί να γίνει δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις στον πίνακα που θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να γίνει επεκτάσιμος, πραγματοποιήσιμος και διαδραστικός με τον χρήστη. Η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων bus που ακολουθούν το πρότυπο ΚΝΧ μας δίνουν πολλές δυνατότητες προς την κατεύθυνση αυτή.