ΣΩΣΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΩΣΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Η γείωση σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι πάντα σωστή για να μπορεί να μας εξασφαλίζει προστασία από ηλεκτροπληξία. Η πρωταρχική αιτία μίας σωστής γείωσης είναι η άμεση διακοπή ενός ηλεκτρικού φορτίου σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

Ακόμη η γείωση μας βοηθά σε περίπτωση τριφασικής διάταξης να μην βρεθούμε σε ποτέ σε συνθήκη πολικής τάσης.

Πολική τάση: (Η τάση μεταξύ δύο φάσεων) η οποία λόγω υψηλότερης τάσης έχει μεγαλύτερη διαπερατότητα και γίνεται περισσότερο επικίνδυνη για τον άνθρωπο.

Η τιμή της αντίστασης Γης στον Ελλαδικό χώρο. Ενδεικτικά δίνεται ένας πίνακας με διάφορες υπουργικές αποφάσεις-πρότυπα που ισχύουν κατά περίπτωση.

 

Όρια Αντιστάσεων γείωσης

       Τιμή Αντίστασης Γείωσης – Είδος Εγκατάστασης – Πρότυπο · Νομοθεσία


 • ≤1Ω     Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών (Αντικεραυνική προστασία – Γείωση τερματισμού)            Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422 01
 • ≤1Ω     Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σκάφη αναψυχής (Γείωση εγκατάστασης)        Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60092 507 Ε2
 • <10Ω  Αντικεραυνική Προστασία (Σύστημα τερματισμού γείωσης)     Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03 Ε2
 • <:30Ω Μηχανήματα και κατασκευές γ α περιοδεύοντα θεάματα και πάρκα αναψυχής (Γείωση εγκατάστασης)          Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13814
 • ≤10Ω  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) – Μηχανίκευση ραδιοσταθμοτόπων για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοσυστήματα (Αντικεραυνική προστασία – Γείωση τερματισμού) Οδηγός ΕΛΟΤ EG 2CO 053 VI .4.1
 • ≤10Ω  Ανεμογεννήτριες (Αντικεραυνική προστασία – Γείωση τερματισμού)   Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61400 24
 • <4Ω     Λειτουργία πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (Γείωση Δεξαμενής Υγραερίου)    Προεδρικό Δισταγμό 595/84
 • ≤4Ω     Λειτουργία πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (Γείωση Αντλιών)    Προεδρικό Διάταγμα 595/84
 • ≤4Ω     Λειτουργία πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (Γείωση υποδοχής σύνδεσης γείωσης Βυτιοφόρου)  Προεδρικό Διάταγμα 595/84
 • 2+3Ω  Εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου (Γείωση)            Υπουργική Απόφαση 34458/90
 • ≈20Ω  Εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου (Ηλεκτρολογική Προστασία έναντι του στατικού ηλεκτρισμού ή των καιρικών φαινομένων )           Υπουργική Απόφαση 34458/90
 • 15÷20Ω          Εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου (Αντικεραυνική προστασία – Γείωση τερματισμού)         Υπουργική Απόφαση 34458/90
 • ≤7Ω     Πρατήριο υγρών καυσίμων εντός κατοικουμένων περιοχών (Γείωση υπόγειας δεξαμενής πετρελαίου)   Προεδρικό Διάταγμα 1224/81
 • ≤7Ω     Πρατήρια υγρών καυσίμων εντός κατοικουμένων περιοχών (Γείωση υπόγειας δεξαμενής καυσίμων)     Προεδρικό Διάταγμα 118/2006

 

Γενικά περί γείωσης

Η σωστή τιμή Γης είναι πρακτικά αυτή που ρίχνει της μεγαλύτερη ασφάλεια της κατοικίας μας μετά την κεντρική ασφάλεια της παροχής μας πχ ηλεκτρική κουζίνα.

Όλες οι μεταλλικές εγκαταστάσεις μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης

πρέπει να γειώνονται σωστά.

Αυτό αφορά όλες τις συσκευές, ρευματοδότες και σημεία φωτιστικών σωμάτων

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής σε μια μεταλλική επιφάνεια αυτόματα δημιουργεί την ευκολότερη διαδρομή στον δρόμο του ρεύματος να πάει από το σημείο με την μικρότερη αντίσταση. Οπότε όσο πιο μικρή τιμή γείωσης έχουμε τόσο καλύτερα για εμάς.

 

Ηλεκτρικά προβλήματα που δημιουργούν Διαρροή

 • Παλαιότητα συσκευών, καλωδιώσεων, ηλεκτρολογικού υλικού.
 • Μηχανικά μέρη μέσα σε ηλεκτρικές συσκευές που καταπονούνται.
 • Προβλήματα με την μόνωση των καλωδίων
 • Υγρασία
 • Σκόνη
 • Τοπικές υπερθερμάνσεις από ηλεκτρική καταπόνηση.
 • Υπερφορτώσεις γραμμών κτλ

Το ρελέ προστασίας επενεργεί συνδυαστικά. Είναι πολύ ευαίσθητο σε σχέση με την μικρότερη ασφάλεια του ηλεκτρικού μας πίνακα κατά εκατοντάδες φορές πράγμα απαραίτητο για την προστασία του ανθρώπου.

 

Γείωση φωτιστικού σημείου

Όλα τα φωτιστικά σημεία θα πρέπει να γειώνονται. Είτε χρειάζεται η γείωση είτε όχι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στο μέλλον με τι μπορεί να αντικατασταθεί ένα φωτιστικό το οποίο υπάρχει σε ένα σημείο. Όταν υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία απαραίτητα θα πρέπει να γειώνονται. Παλαιότερα συνήθως δεν χρησιμοποιούταν καλώδιο γείωσης ακόμη και σε απλά σημεία, ακόμη όταν το φωτιστικό ήταν για σαλόνι με διπλό διακόπτη το καλώδιο της Γης επιλέγονταν για φάση, και δεν υπήρχε επιστροφή για την προστασία μας. Αυτό δημιουργούσε πάντα την πιθανότητα για διαρροή με συνέπεια την ηλεκτροπληξία.

 

Γείωση ρευματοδότη

Η γείωση σε μία πρίζα πρέπει να ελέγχεται πάντα για μα μας παρέχει την απαραίτητη προστασία.

Προβλήματα για την κακή επαφή με το στέλεχος της γείωσης

 • Υγρασία, Διάβρωση
 • Σπασμένα στοιχεία ακροδεκτών συνδέσεων στις πρίζες από το συνεχές βάλε-βγάλε των φις σούκο.
 • Όταν βάφεται ένα σπίτι είναι πολύ σύνηθες να βάφονται τα στοιχεία των ακροδεκτών της γείωσης με αποτέλεσμα να έχουμε κακές συνδέσεις η και καθόλου επαφή.
 • Παλαιοτέρου τύπου πρίζες που δεν έχουν αλλαχτεί δημιουργούν το πρόβλημα ότι είναι τριπολικές διαφορετική διάταξη που δεν εξυπηρετεί σήμερα για τι τα φις που κυκλοφορούν είναι όλα διπολικά είτε τύπου σούκο, οπότε στα τελευταία δεν μπορούμε χωρίς ειδικό αντάπτορα να χρησιμοποιήσουμε την γείωση της γραμμής κτλ.

 

Γείωση οικιακής ηλεκτρικής συσκευής

Οι γειώσεις την ηλεκτρικών γραμμών που καταλήγουν στις Ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να βρίσκονται πάντα σε άριστη κατάσταση. Επειδή συνήθως οι οικιακές συσκευές έχουν μεταλλικές επιφάνειας πχ πλυντήρια ρούχων, πιάτων, θερμοσίφωνα ηλεκτρικές κουζίνες κα. οι κίνδυνοι είναι πάντα εκεί.

Οι γραμμές των γειώσεων θα πρέπει να είναι πάντα ανεξάρτητες σε κάθε κατανάλωση και να ανταποκρίνονται στις διατομές των κύριων ενεργών καλωδίων. Η ανεξαρτησία τους έχει να κάνει επίσης με το ότι αν γίνει μία διακοπή κάπου στην γραμμή μας, τα υπόλοιπα φορτία δεν θα επηρεαστούν από αυτό.

 

Γείωση και μετρήσεις από Ηλεκτρολόγο

Τα είδη της γείωσης είτε αφορούν Το δίκτυο της ΔΕΗ είτε την συμπληρωματική δική μας διάταξη γειωτή-ων με την πάροδο του χρόνου υπόκεινται σε αλλοιώσεις.

Οι αγωγοί φθείρονται τα ηλεκτρόδια διαβρώνονται με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε πότε η γείωση μας είναι ικανοποιητική για να μας παρέχει ασφάλεια.

Επίσης η αγωγιμότητα του εδάφους είναι ένα στοιχείο μεταβαλλόμενο το οποίο επηρεάζει σε ένα μεγάλο βαθμό την σταθερότητα της τιμής γείωσης.

 

Πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ότι σε κάποια επαφή με μεταλλικό στέλεχος αισθανόμαστε το ρεύμα να μας διαπερνά. Αν φτάσει η τιμή της γείωσης σε μεγάλη τιμή αυτό γίνεται επικίνδυνο για ηλεκτροπληξία.

Σε αυτή την περίπτωση ελέγχονται οι ισοδυναμικοί ζυγοί, οι μπάρες γειώσεων, οι καλωδιώσεις, οι αγωγοί γείωσης, οι γειωτές, με ειδικό πολυόργανο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Επειδή η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη θεραπεία, ο προληπτικός έλεγχος της ηλεκτρικής μας εγκατάστασης είναι σημαντικός για να αποφεύγονται τέτοιου είδους  ηλεκτρικά ατυχήματα.