ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτοματισμοί φωτισμού

   Μία μεγάλη ποσότητα καταναλώσεων από το ρεύμα που καταναλώνουμε προκύπτει από τον φωτισμό και την κακή διαχείρισή του.

Υπάρχουν διάφοροι αυτοματισμοί φωτισμού που  μπορούν να εξασφαλίσουν μεγάλη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι κύριες κατηγορίες των συστημάτων αυτοματισμού διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες.

  • Φωτοκύτταρο – ανιχνευτής φωτός

Αυτού του είδους η συσκευή ελέγχεται από της συνθήκες φωτισμού στον χώρο που τοποθετείται, και ενεργοποιεί η απενεργοποιεί τον φωτισμό. Βρίσκει εφαρμογή γενικότερα σε φωτισμούς  εξωτερικών χώρων. Από μόνο του μπορεί να εφαρμοστεί σε τροφοδότηση κυκλωμάτων που βρίσκονται κυρίως σε χώρους που μπορεί να ξεχαστούν αναμμένα και μας ενδιαφέρει συνήθως ξημερώνοντας να κλείνουν μόνα μόνο τους.

Ακόμη χρησιμοποιείτε συνδυαστικά με ένα χρονοδιακόπτη που για οποίο λόγο και να χρειαστεί να μπορεί όταν οι απαιτήσεις αφορούν την επιλογή ημέρας νύχτας να συμμετέχει ενεργά με την παρουσία του.

  •  Χρονοδιακόπτης φωτισμού

   Ο χρονοδιακόπτης είναι μία συσκευή με την οποία μπορούμε να προγραμματίσουμε τον χρόνο λειτουργίας του φωτισμού που επιθυμούμε να ελέγξουμε. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε μία οικονομική λειτουργία.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι  στο εμπόριο οι οποίοι ανάλογα με τα κύρια τους μέρη  χωρίζονται σε μηχανικούς η ψηφιακούς.

Ο μηχανικός μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε εικοσιτετράωρη βάση.

Οι ψηφιακοί μπορούν με την σειρά τους να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες όπως ο προγραμματισμός σε ημερήσια η εβδομαδιαία βάση, καθώς και η διατήρηση των ρυθμίσεων διαθέτοντας μπαταρία κρατώντας τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας. Υπάρχει και μία σειρά νέου τύπου χρονοδιακοπτών οι λεγόμενοι αστρονομικοί χρονοδιακόπτες.

Αυτού του είδους οι συσκευές προγραμματίζονται από την χρήστη, ο οποίος επιλέγοντας τις συντεταγμένες της τοποθεσία του, επιτρέπει στον χρονοδιακόπτη να αυτορυθμίζεται και να αναβοσβήνει τα φώτα σύμφωνα με την ανατολή και δύση του ηλίου.

Επειδή η παράμετρος αυτή αλλάζει συνέχεια σε όποια περιοχή και να βρισκόμαστε δεν χρειαζόμαστε συνεχείς επεμβάσεις στις ρυθμίσεις όταν αυτές αφορούν την συγκεκριμένη θέση λειτουργίας. Η διαφορά του με ένα από ανιχνευτή ημέρας νύχτας είναι ότι μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις μας.

Ακόμη ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να έχει σε κάποια πιο εξελιγμένα μοντέλα τη δυνατότητα προγραμματισμού από υπολογιστή, η οποία μπορεί να γίνει πραγματοποιηθεί μέσω σύνδεσης σε θύρα USB, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο αντάπτορα και το ανάλογο software. Ακόμη υπάρχουν μοντέλα με ενσωματωμένο φωτοκύτταρο.

Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να ενεργοποιηθεί εκτός από την επιλογή ημέρας – νύχτας, και ακόμη σε συνθήκες ημέρας με χαμηλή φωτεινότητα οπότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και την δυνατότητα να δουλέψει και μέρα όταν το χρειαζόμαστε.

Ο παρακάτω χρονοδιακόπτης χρησιμοποιεί και κλειδί αποθήκευσης μεταφοράς δεδομένων προγραμματισμού.

Αστρονομικός Χρονοδιακόπτης

Αστρονομικός Χρονοδιακόπτης 1 εξόδου Ψηφιακός Hager

  • Ανιχνευτής κίνησης – παρουσίας

   Ο ανιχνευτής κίνησης με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί ανιχνεύει ανθρώπινη παρουσία στον χώρο και ενεργοποιεί τον φωτισμό.

Η ευαισθησία και ο χρόνος αδρανείας καθορίζεται από τον χρήστη.

Με την συσκευή αυτή πετυχαίνουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας γιατί τις περισσότερες φορές αφήνονται αναμμένα τα φώτα ειδικά σε χώρους που υπάρχει συχνή κίνηση με αποτέλεσμα την άσκοπη κατανάλωση ρεύματος.

Ο ανιχνευτής κίνησης μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, όπως  σκάλες, διαδρόμους, αποθήκες κ.α. και η διάκριση τους έχει να κάνει με τον χώρο εφαρμογής τους.

Μας παρέχουν και μεγάλη ασφάλεια γιατί ανάβουν έγκαιρα τα φώτα σε καίρια σημεία τα οποία επιλέγουμε ώστε να μην βρεθούμε σε κίνδυνο. Ακόμη μπορούν να αποτρέψουν την επιχείρηση να κινηθεί κάποιος σε σκοτεινό χώρο ώστε να κάνει κάποιου είδους δολιοφθορά.

Ο αισθητήρας αυτός έχει ρύθμιση ευαισθησίας όσο αφορά την φωτεινότητα και κίνηση.

Ιδιαίτερα η ευαισθησία της κίνησης χρειάζεται σε περιπτώσεις που κάποιο φυσικό αίτιο επηρεάζει την λειτουργία του αισθητήρα και θέλουμε να το αποτρέψουμε όπως πχ φυλλώματα ενός δέντρου που επηρεάζουν τον αισθητήρα.

Με την κατάλληλη ρύθμιση συνήθως εξουδετερώνουμε αυτές τις καταστάσεις.

Σε περιπτώσεις που δεν φτάνει αυτό από μόνο τότε χρησιμοποιούμε κατευθυντικούς αισθητήρες προς τον χώρο που θέλουμε να ελέγξουμε.

  • Ρυθμιστής έντασης φωτισμού (dimmer)

   Ο ρυθμιστής έντασης φωτισμού καθορίζει την ένταση που θα έχει ο φωτισμός σε ένα χώρο. Με τη χρήση του dimmer, περιορίζετε η ένταση του φωτισμού με άμεση συνέπεια τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον, με τη μείωση της έντασης του φωτισμού αυξάνεται η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.

 Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με LED

Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με LED

   Μια σημαντική κατηγορία κατανάλωσης ενέργειας είναι ο φωτισμός σε κάθε σπίτι ή επαγγελματικό χώρο. Οι λαμπτήρες  σε σύγκρισή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές δεν καταναλώνουν πολλή ενέργεια, αλλά χρειάζονται ορθολογική χρήση.

Χρήσιμο θα είναι να αντικατασταθούν οι συμβατικοί λαμπτήρες και των ηλεκτρονικών λαμπτήρων (λάμπες οικονομίας – φθορισμού) του χώρου μας με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.  

Οι λαμπτήρες LED μειώνουν την κατανάλωση του ρεύματος σε ποσοστό 80-90%  σε σχέση με του συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, και  50-75% σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες.

Οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED προσφέρουν επίσης υψηλή απόδοση χρωμάτων, (CRI > 80%) ,ακόμη δεν περιέχουν επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον στοιχεία (υδράργυρο, μόλυβδο, φθόριο, ακτινοβολία UV).

Επίσης δεν τρεμοπαίζει το φως τους σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες, δεν παράγουν υψηλή θερμοκρασία, ανάβουν αμέσως, η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων είναι σχεδόν πάντοτε απλή διαδικασία, χωρίς ιδιαίτερες επεμβάσεις στα φωτιστικά σώματα αρκεί να είναι γνωστή η ισχύς και ο τύπος των συμβατικών λαμπτήρων που θέλουμε να αντικαταστήσουμε, ώστε να επιλεχθεί σωστά ο κατάλληλος τύπος λαμπτήρα LED.

Λαμπτήρες τεχνολογίας LED

 Στο σύνολο τους έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους συμβατικοί λαμπτήρες και ηλεκτρονικούς λαμπτήρες   και μπορούν  να αντικαταστήσουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις τον φωτισμό σε οικίες, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους.