ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ


Αντικατάσταση Ηλεκτρικού Πινάκα

Η αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα είναι μία εργασία από της κύριες που πρέπει να εξετάζεται σε διάφορα στάδια της πορείας μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Δυστυχώς δεν συμβαίνει συχνά, ενώ θα έπρεπε σε πολλές περιπτώσεις να εφαρμόζεται αυτή η λύση, για να εκλείψουν διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στον χρόνο.

Οι παλιοί ηλεκτρικοί πίνακες σε οποιαδήποτε ηλεκτρική εγκατάσταση δεν μπορούν να συμβαδίζουν με την εποχή μας.

Οι απαιτήσεις μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης αυξάνονται με τον καιρό με αποτέλεσμα οι ηλεκτρικοί πίνακες που κατασκευάζονταν πριν τριάντα και πλέον χρόνια δεν μπορούν να έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που να τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται έως και σήμερα στις εγκαταστάσεις.

Λόγω των πολλών προβλημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν ανά πάσα στιγμή στην εγκατάσταση μας με αποτελέσματα να θέτουν σε κίνδυνο την οικογένεια, και την περιουσία μας.

Η αντικατάσταση τους μετά από χρόνια που οι συνθήκες και οι ανάγκες έχουν αλλάξει θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά.

Ο βαθμός παλαιότητας δεν επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του.

Παρακάτω γίνεται μία αναφορά σε προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση από την συνέχιση χρησιμοποίησης ενός παλιού ηλεκτρικού πίνακα και του εξοπλισμού του, επίσης υποδεικνύονται βελτιώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά την αλλαγή του.

Ηλεκτρικός πίνακας σε κατοικία εν έτει 2020

Προβλήματα από την παλαιότητα των ηλεκτρικών πινάκων

 • Οι παλιοί ηλεκτρικοί πίνακες μπορεί να οδηγήσουν σε πολλά λειτουργικά προβλήματα όπως:
 • Ασφάλειες να πέφτουν συχνά χωρίς προφανή αιτία. Ακόμη οι ασφάλειες λόγω παλαιότητας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά και να μην ενεργοποιούνται σε περίπτωση υπερέντασης η βραχυκυκλώματος με αποτέλεσμα να προκαλείτε άμεσος κίνδυνος στις καλωδιώσεις της εγκατάστασης οι οποίες μπορούν να καταστραφούν η ακόμη να δημιουργηθεί πυρκαγιά, καταστροφή συσκευών κ α.
 • Χειριστήρια να σπινθηρίζουν.
 • Τα φώτα να τρεμοπαίζουν η να χαμηλώνουν.
 • Μη γειωμένες ηλεκτρικές γραμμές από προβληματικές συνδέσεις.
 • Δεν δίνεται η δυνατότητα για τον έλεγχο φορτίων, διαρροής κυκλωμάτων, κτλ. σε περίπτωση που πρέπει να ελεγχθεί ο πίνακας από ηλεκτρολόγο, κυρίως λόγω στενότητας χώρου.
 • Δεν μπορούν να τοποθετηθούν πρόσθετα υλικά προστασίας, η όποιου φορτίου σαν επέκταση της εγκατάστασης, πχ αντικεραυνική προστασία, γιατί δεν έχει προβλεφτεί η δυνατότητα αυτή.
 • Πολλά κυκλώματα βρίσκονται σε μία ασφάλεια λόγω έλλειψης χώρου η άλλων παραγόντων.
 • Η ασφάλειες κτλ κατά μέσω όρο πρέπει να αλλάζονται κάθε δέκα χρόνια κάτι το οποίο συνήθως δεν γίνεται με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν σωστά όταν χρειαστεί, οπότε δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα όσο αφορά την ασφάλεια.
 • Ο πίνακας δεν είναι εξοπλισμένος με ρελέ διαρροής το οποίο είναι υποχρεωτικό βάση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 1222/΄Β/05-09-06.

Kamenos ilektrikos Pinakas

Καμένος πίνακας από ηλεκτρικά αίτια

Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις – Επεκτάσεις σε ηλεκτρικό πίνακα

 • Υπάρχει μεγάλη γκάμα αντιηλεκτροπληξιακών ρελέ, που ανάλογα με τα ηλεκτρικά φορτία ασφαλίζουν σωστά τον χρήστη και την εγκατάσταση.
 • Επιλέγονται οι κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις για το κάθε κύκλωμα ξεχωριστά.
 • Εξασφαλίζεται η καλή σύνδεση των κυκλωμάτων με τον πίνακα, επίσης οι συνδέσεις ουδετέρων και γειώσεων.
 • Τοποθετούνται απαγωγοί αντικεραυνικής προστασίας.
 • Τοποθετείτε επιτηρητής τάσης για έλεγχο των αυξομειώσεων της τάσης, καθώς παρέχεται και προστασία από διακοπή του ουδετέρου.
 • Τοποθετείτε αυτόματος ελέγχου θερμοσίφωνου για να επιτευχτεί κυρίως οικονομία και προστασία.
 • Διαχωρισμός κυκλωμάτων όταν αυτά είχαν ενοποιηθεί για διάφορους λόγους.
 • Καταμερισμός φορτίων όταν αφορά τριφασική διάταξη, με αποτέλεσμα την πλήρη εκμετάλλευση της ισχύος της διάταξης μας.
 • Οργάνωση σε τμήματα ανάλογα με το είδος των φορτίων.
 • Οργάνωση σε τμήματα ανάλογα με τον τρόπο χειρισμού.
 • Διαχωρισμός ισχυρών-ασθενών ρευμάτων με πίνακες multimedia.
 • Τοποθέτηση διαφόρων αυτοματισμών οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες έτσι ώστε να απλουστευτεί ο χειρισμός ορισμένων πραγμάτων και επίσης να εξασφαλιστεί η αυτοματοποίηση που μπορεί να μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

                                                                                                                                                                                Πίνακας Mulimedia Hager