ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Αντικατάσταση Ηλεκτρικού Πινάκα

Λόγοι αντικατάστασης:

Τα υλικά πίνακος έχουν κάποια διάρκεια ζωής και πρέπει να αντικαταστώνται.

 • Οι απαιτήσεις μίας ΕΗΕ αυξάνονται συνεχώς με αποτέλεσμα οι πίνακες να μην μπορούν να ανταποκριθούν
 • Λόγω παλαιότητας οι ηλεκτρικοί πίνακες, δημιουργούν κίνδυνους στην οικογένεια, και την περιουσία μας.
 • Είναι σύνηθες στους παλιούς πίνακες να υπάρχει ελλειπής σήμανση αναγνώρησης των κυκλωμάτων.
Ηλεκτρικός πίνακας σε κατοικία εν έτει 2020
Ηλεκτρικός πίνακας σε κατοικία εν έτει 2020

 

Προβλήματα από την παλαιότητα των ηλεκτρικών πινάκων

Οι παλιοί ηλεκτρικοί πίνακες μπορεί να οδηγήσουν σε πολλά λειτουργικά προβλήματα όπως:

 • Ασφάλειες να πέφτουν συχνά χωρίς προφανή αιτία.
 • Οι ασφάλειες λόγω παλαιότητας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά και να μην ενεργοποιούνται σε περίπτωση υπερέντασης η βραχυκυκλώματος με αποτέλεσμα να προκαλείτε άμεσος κίνδυνος στις καλωδιώσεις της εγκατάστασης οι οποίες μπορούν να καταστραφούν η ακόμη να δημιουργηθεί πυρκαγιά, καταστροφή συσκευών κ α.
 • Χειριστήρια να σπινθηρίζουν.
 • Τα φώτα να τρεμοπαίζουν η να χαμηλώνουν.
 • H απομόνωση κάποιου τμήματος ή ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης για λόγους πχ. συντήρησης δεν είναι πάντα εφικτή.
 • Μη γειωμένες ηλεκτρικές γραμμές από προβληματικές συνδέσεις.
 • Δεν δίνεται η δυνατότητα για τον έλεγχο φορτίων, διαρροής κυκλωμάτων, κτλ. κυρίως λόγω στενότητας χώρου.
 • Δεν μπορούν να τοποθετηθούν πρόσθετα υλικά προστασίας.
 • Πολλά κυκλώματα βρίσκονται σε μία ασφάλεια λόγω έλλειψης χώρου (η άλλων παραγόντων).
 • Η ασφάλειες κτλ κατά μέσω όρο πρέπει να αλλάζονται στους χρόνους που ορίζει ο κατασκευαστής.
 • Ο πίνακας δεν είναι εξοπλισμένος με ρελέ διαρροής το οποίο είναι υποχρεωτικό βάση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 1222/΄Β/05-09-06, και δεν υπάρχει χώρος να τοποθετηθεί και συνήθως γίνονται πατέντες για αυτό το λόγο.
Καμένος πίνακας από ηλεκτρικά αίτια
Καμένος πίνακας από ηλεκτρικά αίτια

Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις – Επεκτάσεις σε ηλεκτρικό πίνακα

 Υπάρχει μεγάλη γκάμα αντιηλεκτροπληξιακών ρελέ, που ανάλογα με τα ηλεκτρικά φορτία ασφαλίζουν σωστά την ηλεκτρική εγκατάσταση.

 • Επιλέγονται οι κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις για το κάθε κύκλωμα ξεχωριστά.
 • Όταν θέλουμε να επεκτίενουμε την εγκατάσταση ο ηλεκτρικός πίνακς συνήθως υποφέρει από έλλειψη χώρου.
 • Εξασφαλίζεται η καλή σύνδεση των τερματικών γραμμών με τον πίνακα.
 • Τοποθετούνται απαγωγοί αντικεραυνικής προστασίας.
 • Τοποθετείτε επιτηρητής τάσης για έλεγχο των αυξομειώσεων της τάσης, καθώς παρέχεται και προστασία από διακοπή του ουδετέρου.
 • Τοποθετείτε αυτόματος ελέγχου θερμοσίφωνου για να επιτευχτεί κυρίως οικονομία και προστασία.
 • Διαχωρισμός κυκλωμάτων όταν αυτά είχαν ενοποιηθεί για διάφορους λόγους.
 •  Παρέχεται  απομόνωση τμήματος ή ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης πχ, για λόγους συντήρησης η μη χρήσης.
 • Ο πίνακας θα πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση ώστε να είναι κατανοητός τόσο στον χρήστη για τον χειρισμό του όσο και στον ηλεκτρολόγο για τον έλεγχο του. Ο ηλεκτρολόγος που κατασκευάζει ή επανελέγχει μία ηλεκτρική εγκατάσταση, θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό ώστε ο πίνακας να γίνει λειτουργικός και εμφανίσιμος. Οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να εγκαθίστανται και να επισημαίνονται κατά τρόπο τέτοιο που να επιτρέπεται η εύκολη αναγνώριση κατά τους ελέγχους-δοκιμές-επισκευές. Επίσης πρέπει οι διατάξεις προστασίας να είναι ορατές και αναγνωρίσιμες από τον χρήστη.Αρα η πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση που να δηλώνει ξεκάθαρα στον χρήστη τι είναι και τι κάνει το κάθε ραγοϋλικό του.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

 • Οργάνωση σε τμήματα ανάλογα με το είδος των φορτίων.
 • Οργάνωση σε τμήματα ανάλογα με τον τρόπο χειρισμού.
 • Τοποθέτηση διαφόρων αυτοματισμών, συμβάλει στην ευκολία χειρισμού και ελέγχου.
 • Καταμερισμός φορτίων όταν αφορά τριφασική διάταξη, με αποτέλεσμα την πλήρη εκμετάλλευση της ισχύος της διάταξης μας.
 • Χρησιμοποίηση πινάκων multimedia.
Πίνακας Mulimedia Hager
Πίνακας Mulimedia Hager