ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ

Τι είναι ο σταθεροποιητής τάσης;

Σταθεροποιητής τάσης είναι μία συσκευή η οποία ισορροπεί την τάση εξόδου ανεξάρτητα από την τάση του διασυνδεδεμένου δικτύου τροφοδότησης. Φυσικά η περιοχή ρύθμισης δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη αλλά όμως πρέπει να ικανοποιεί τις συνθήκες λειτουργίας σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος τιμών.

 Ανάλογα  με τον τύπο που θα επιλέξουμε υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα η μειονεκτήματα ανάλογα με την τεχνολογική φύση του εκάστοτε σταθεροποιητή

Ο σταθεροποιητής τάσης είναι σχεδιασμένος σε κάθε περίπτωση να προστατεύει από φαινόμενα υπέρτασης η υπότασης. Όταν αναφέρεται η λέξη υπέρταση σε καμία περίπτωση δεν νοείται μία μεγάλη τιμή όπως πχ ένα κρουστικό κεραυνικό πλήγμα.

Οι συσκευές που έχουν μεγάλη ευαισθησία απέναντι σε τέτοια φαινόμενα πρέπει ανάλογα με τα ιδιαίτερα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά να προστατεύονται από έναν κατάλληλο σταθεροποιητή.

Ανάλογα με την παροχή μας αν είναι μονοφασική η τριφασική υπάρχουν και αντίστοιχοι σταθεροποιητές.

Επίσης ανάλογα με το είδος της κατανάλωσης, δηλαδή αν είναι συμμετρικό η όχι , όπως και το αν τα φορτία είναι ωμικά η επαγωγικά επιλέγεται και ο καταλληλότερος τύπος.

 

Σταθεροποιητές τάσης (voltage stabilizers)

                                                                                                                             Σταθεροποιητές τάσης (voltage stabilizers)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΑΣΗΣ

Οι τεχνολογίες που κυρίως συναντάμε:

 • Σταθεροποιητής τάσης με Servo Motor
 • Σταθεροποιητής τάσης με Relay
 • Στατικοί σταθεροποιητές τάσης

Ανάλογα με τον τύπο που θα επιλέξετε, ο κάθε ένας τους έχει και τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

 

Χρησιμότητα σταθεροποιητών τάσης

Ο κάθε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχει ορισμένα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Τα όρια ανοχής του απέναντι στις διακυμάνσεις της τάσης σε πολλές συσκευές είναι πολύ μικρές της τάξης του ±5% αν και συνήθως κυμένεται γύρω στο

±10%. Αυτές οι κατασκευαστικές απαιτήσεις εξασφαλίζονται με την επιλογή ενός κατάλληλου σταθεροποιητή τάσεως.

 

Κύρια προβλήματα από τις αυξομειώσεις της τάσης

Υπέρταση

 

 • Καταστροφή συσκευής, Σε περίπτωση που αφορά μοτέρ καταστροφή των τυλιγμάτων.
 • Μείωση διάρκειας ζωής της συσκευής.
 • Δυσλειτουργίες κλπ.

Υπόταση

 • Προβλήματα με την ενεργοποίηση της συσκευής
 • Δεν αποδίδει στο 100% της δυνατότητας της
 • Πιθανές υπερθερμάνσεις από ηλεκτρική καταπόνηση. με τις όποιες συνέπειες
 • Αστοχία σωστών λειτουργιών.
 • Μείωση απόδοσης. Σε περίπτωση μοτέρ μειωμένη ταχύτητα λειτουργίας και απόδοσης κλπ.

 

Σταθεροποιητής με Servo Motor

Σταθεροποιητής τάσης με Servo Motor

      Σταθεροποιητής τάσης με Servo Motor

 

Οι σταθεροποιητές με Servo Motor είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους καταναλώσεων. Λειτουργούν αξιόπιστα σε ιδιαίτερα σε κυκλώματα που τροφοδοτούν η περιλαμβάνουν κινητήρια συστήματα. Π.χ. ψυγεία, κλιματιστικά, φούρνους μικροκυμάτων, πλυντήρια ρούχων-πιάτων, αντλίες νερού κλπ.

Χρήσεις / Πλεονεκτήματα σταθεροποιητή με σερβοκινητήρα

 • Παράγουν καθαρή ημιτονική τάση εξόδου (καθαρό ημίτονο).
 • Λειτουργούν με οποιεσδήποτε ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρονικές συσκευές.
 • Είναι πολύ αποτελεσματική, αποδοτικοί πάνω 97-98%.
 • Είναι σχετικά αθόρυβοι

Μειονεκτήματα σταθεροποίηση του σερβοκινητήρα

 • Είναι πιο ακριβοί από τους αντίστοιχους με ρελέ.
 • Είναι μεγαλύτεροι σε όγκο, και βαρύτεροι.
 • Είναι πιο ακριβοί
 • Δεν ανταποκρίνονται τόσο γρήγορα σε απότομες μεταβολές της τάσης. Υπεύθυνα για αυτό είναι τα κινητά μέρη που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις κατασκευές, και η φυσική αδράνεια που προκύπτει κατασκευαστικά.

 

Σταθεροποιητής με Relay

Σταθεροποιητής τάσης με Relay

                                                                                                                                                                                               Σταθεροποιητής τάσης με Relay

Κατάλληλο για κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές όπως:

 • Τηλεοράσεις.
 • Υπολογιστές.
 • Φορτιστές κινητών.
 • Στερεοφωνικών συστημάτων κ.λπ.

Χρήσεις / Πλεονεκτήματα σταθεροποιητή με ρελέ:

 • Είναι φθηνός
 • Έχει μικρό μέγεθος.
 • Ανταποκρίνεται γρήγορα στις απότομες μεταβολές της τάσης δικτύου.
 • Σταθεροποιείτε γρήγορα από τις διαταραχές των αυξομειώσεων της τάσης.
 • Ο απλός και έξυπνος τρόπος λειτουργίας τους κάνει αποτελεσματικούς, αξιόπιστους και αποδοτικούς, ανεβάζοντας το δείκτη MTBF πάνω από 200.000 ώρες.

MTBF – μέσος χρόνος μεταξύ σφαλμάτων (Mean Time Between Failure)

 Μειονεκτήματα σταθεροποιητή με ρελέ:

 • Δεν λειτουργεί σωστά με συσκευές που περιλαμβάνουν  κινητήρες.
 • Δεν παράγουν καθαρή ημιτονική τάση εξόδου (καθαρό ημίτονο).
 • Συνήθως χρησιμοποιούν ανεμιστήρες παράγοντας θόρυβο κατά την λειτουργία τους.
 • Ο συντελεστής απόδοσης τους είναι κατά κανόνα μικρότερος από τους αντίστοιχους με σερβοκινητήρα.

 

Στατικός σταθεροποιητής τάσης

Οι στατικοί σταθεροποιητές τάσης δεν έχουν κινητά μέρη όπως οι σταθεροποιητές με σερβοκινητήρα . Χρησιμοποιούνται συνήθως σε βιομηχανικές εφαρμογές. 

χρησιμοποιούν τρανζίστορ ισχύος τύπου IGBT. Η μετατροπή AC – AC γίνεται πλήρως ελεγχόμενα από ηλεκτρονικά ισχύος. Τα ποσοστά ακριβείας τους είναι συνήθως γύρω στο 1% η και μικρότερα.. Η αξιοπιστία τους τους είναι πολύ μεγάλη, και χρησιμοποιούνται σε πολύ απαιτητικές καταναλώσεις.

Single Phase Static Voltage Stabilizer

Single Phase Static Voltage Stabilizer

Χρήσεις / Πλεονεκτήματα στατικού σταθεροποιητή:

 Έχουν μικτό μέγεθος

 • Έχουν υψηλή αντοχή.
 • Έχουν υψηλή αξιοπιστία.
 • Γρήγορη απόκριση στις διακυμάνσεις της τάσης.
 • Υψηλή ακρίβεια σταθεροποίησης.

Μειονεκτήματα στατικού σταθεροποιητή:

Είναι πολύ πιο ακριβοί σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους σταθεροποιητών τάσης που κυκλοφορούν.

 

Η ΔΕΗ σε έντυπο που έχει εκδώσει αναφέρει μεταξύ άλλων:

Προστασία των ευαίσθητων συσκευών από μικρής διάρκειας μειώσεις τάσης (βυθίσεις τάσης).

Ο απλούστερος τρόπος για την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τις βυθίσεις τάσης εξαιτίας εκκίνησης μεγάλων φορτίων σας είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των κυκλωμάτων έτσι ώστε η ευαίσθητη συσκευή σας να τροφοδοτείται από γραμμή διαφορετική από αυτή που τροφοδοτεί την πηγή της βύθισης. Αν το πρόβλημα παραμένει καθώς και για την αντιμετώπιση των βυθίσεων που οφείλονται σε βλάβες του δημοσίου δικτύου διανομής ΔΕΗ, μπορείτε π.χ. να προμηθευτείτε σταθεροποιητή τάσης ή συσκευή αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος (UPS) για την τροφοδότηση του ευαίσθητου εξοπλισμού σας.

https://www.dei.gr/el/eksupiretisi-pelatwn/themata-pelatwn/to-ilektriko-reuma-kai-emeis/prostasia-twn-ilektrikwn-suskeuwn