ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
               Greek Patent!!!!

 

Μία από τις κύριες βλέβες στις ηλεκτρικές εγλαταστάσεις αφορά τα βραχυκυκλώματα που προκύπτουν. Παρακάτω γίνεται αναφορά στα κύρια αίτια:

 • Προβληματικές ηλεκτρικές συσκευές. Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο μεγάλο ενδεχόμενο να παρουσιάσουν πρόβλημα με κάποιο εξάρτημα το οποίο λόγω φθοράς να δημιουργήσει βραχυκύκλωμα στην συσκευή.
 • Φθαρμένα καλώδια. Αιτίες είναι η κατεστραμμένες η ελαττωματικές μονώσεις των καλωδίων. 
 • Ελαττωματικές πρίζες, φις, πολύπριζα. Ιδιαίτερα στα πολύπριζα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αυτά που έχουν ενσωματωμένη ασφάλεια κατά της υπερέντασης. Έτσι εξασ
 • Προβλήματα που αφορούν την υγρασία. Όταν κυρίως κινητήρες, μετασχηματιστές βρίσκονται εκτεθειμένοι σε χώρους με υγρασία.
 • Φυσιολογικές φθορές στα υλικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι καλωδιώσεις στα διαμερίσματα πρέπει να αλλάζουν κάθε 15-25 χρόνια (ανάλογα με τον τύπο των καλωδίων). Επίσης οι ασφαλιστικές διατάξεις των γραμμών πρέπει να αλλάζουν  κάθε 10 χρόνια. Διακόπτες, ροοστάτες πρέπει να αλλάζονται κάθε 5-7 χρόνια.
 • Ακροδέκτες σύνδεσης. Οι χαλαρές συνδέσεις καλωδίων στις συσκευές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. Σε όλες τις  ηλεκτρολογικές συνδέσεις μιας εγκατάσταση υπάρχει καταπόνηση από κραδασμούς, υψηλές θερμοκρασίες.
 • Κεραυνοί. ¨Ένα κεραυνικό πλήγμα πολλές φορές είναι υπεύθυνο ώστε να προκαλέσει καταστροφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού του.
 • Αρμονικές. Οι παραμορφώσεις οι οποίες παράγονται από διάφορες συσκευές οι οποίες υπάρχουν στο ηλεκτρικό δίκτυο όπως κινητήρες, inverter κα. Αυτό επηρεάζει τα τυλίγματα των μετασχηματιστών και τις καλωδιώσεις της εγκατάστασης μας όταν οι παραμορφώσεις είναι μεγάλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν έχουμε ιδιαίτερα έναν ευαίσθητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υπάρχουν αρκετές σύγχρονες λύσεις που πραγματοποιούνται μέσω οικιακών αυτοματισμών.

Τα παραπάνω προβλήματα δημιουργούν  τους εξής κινδύνους όταν το κύκλωμα δεν προστατεύεται σωστά.

 • Καταστροφή συσκευής
 • Λιώσιμο καλωδίων
 • Πυρκαγιά από υπερθέρμανση καλωδίων
 • Εκρήξεις ηλεκτρικού τόξου. Το ηλεκτρικό τόξο δεν είναι βραχυκύκλωμα, Μπορεί όμως να εξελιχθεί σε βραχυκύκλωμα (ισχύει και το αντίθετο).