ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Περί ηλεκτρικού ρεύματος

   Ο ηλεκτρισμός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε με σύνεση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά αυτοματισμού έτσι ώστε να αυτοματοποιήσουμε κάποιες λειτουργίες και να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ασφάλεια. Οι διακοπές στη λειτουργία την ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συνοδεύονται από μεγάλα έξοδα και προβλήματα που προκύπτουν.

Επιτηρητής έντασης ρεύματος και ασφάλεια

   Ο επιτηρητής έντασης είναι ένας αυτοματισμός ελέγχου που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε της στάθμη της έντασης του ρεύματος και να μην είμαστε αναγκασμένοι κάθε φορά που ξεπερνάμε τα όρια να …….τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Η συσκευή μας παρέχει ουσιαστικά μία διάγνωση κατανάλωσης σε περιπτώσεις  βραχυκυκλώματος και υπερεντάσεως.

Πλεονεκτήματα του επιτηρητή έντασης ρεύματος

   Ο επιτηρητής ως αυτοματισμός ελέγχου, μας προσφέρει ευελιξία στον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε μία κατανάλωση. Η εγκατάσταση λειτουργεί αξιόπιστα χάρη σε αυτό τον αυτοματισμό που μας απαλλάσσει από περεταίρω προβλήματα γνωρίζοντας ποια είναι τα όρια της ισχύος μας και πώς να τα ελέγχουμε με ευκολία.

Εφαρμογές του επιτηρητή έντασης ρεύματος

Ο ελεγκτής βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως:

  • Σε δύο καταναλώσεις μπορεί είτε να διακόπτει την μία από της δύο πχ (Θερμοσίφωνο – ηλεκτρική κουζίνα), οι όποιες λειτουργούν στην ίδια φάση, αλλά ποτέ σύγχρονως, αποφεύγεται έτσι η υπερφόρτωση και διακοπή τάσεως από πεσμένη ασφάλεια δικτύου.
  • Σε περίπτωση που τα ρεύματα είναι μεγάλα μπορούμε να επιλέξουμε μία γραμμή τροφοδότησης να διακοπεί.
  • Σε όποια περίπτωση να διακόπτεται η κεντρική παροχή αν τίθεται θέμα ασφάλειας της κεντρικής γραμμής της ηλεκτρικής εγκατάστασης από υπερένταση.