ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ


ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ

Επιτηρητής τάσης Hager EU103       
Επιτηρητής τάσης Hager EU103Γενικά περί ηλεκτρικού ρεύματος

Ο ηλεκτρισμός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε με σύνεση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά αυτοματισμού έτσι ώστε να αυτοματοποιήσουμε κάποιες λειτουργίες και να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ασφάλεια που χρειάζεται ο χρήστης.Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ηλεκτροδοτούνται με ένα λόγο ταυτοχρονισμού που όμως οι όλο και αυξανόμενες φυσιολογικά ανάγκες για μεγαλύτερη ισχύ υπάρχουν πάντα ξεπερνάτε εύκολα.Οι διακοπές στη λειτουργία την ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασκόπως, συνοδεύονται από μεγάλα έξοδα και προβλήματα που προκύπτουν από άλλες αιτίες.

 

Επιτηρητής έντασης ρεύματος και ασφάλεια

Ο επιτηρητής έντασης ράγας είναι ένας αυτοματισμός ελέγχου ο οποίος μας επιτρέπει να παρακολουθούμε της στάθμη της έντασης του ρεύματος και να μην είμαστε αναγκασμένοι κάθε φορά που ξεπερνάμε τα όρια να …….τρέχουμε και να μην φτάνουμε.Ο επιτηρητής παρέχει ουσιαστικά διάγνωση κατανάλωσης σε περιπτώσεις  βραχυκυκλώματος και υπερεντάσεως.

Ο επιτηρητής έντασης μπορεί να είναι μονοφασικός η τριφασικός.Σκοπός του παραπάνω αυτοματισμού είναι η προστασία της περιουσίας των  ανθρώπων κυρίως από πυρκαγιά, καθώς επίσης και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

 

Πλεονεκτήματα του επιτηρητή έντασης ρεύματος

Ο επιτηρητής έντασης μας παρέχει αυτόματο έλεγχο της έντασης τροφοδοσίας κινητήρων.

Ο επιτηρητής έντασης ρεύματος σαν αυτοματισμός ελέγχου μας προσφέρει ευελιξία στον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε μία κατανάλωση.

Η εγκατάσταση λειτουργεί αξιόπιστα χάρη σε αυτό τον αυτοματισμό και μας απαλλάσσει από περεταίρω προβλήματα γνωρίζοντας ποια είναι τα όρια της ισχύος μας και πώς να τα ελέγχουμε με ευκολία.

Εφαρμογές του επιτηρητή έντασης ρεύματος

Ο ελεγκτής βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως:

  • Σε δύο καταναλώσεις μπορεί είτε να διακόπτει την μία από της δύο πχ (Θερμοσίφωνο – ηλεκτρική κουζίνα), οι όποιες λειτουργούν στην ίδια φάση, αλλά ποτέ σύγχρονος, αποφεύγεται έτσι η υπερφόρτωση και διακοπή τάσεως από πεσμένη ασφάλεια.
  • Σε περίπτωση που τα φορτία είναι πολλά μπορούμε να επιλέξουμε μία ομάδα καταναλώσεων σε περίπτωση που η στάθμη ρεύματος ξεπεράσει μία τιμή.
  • Σε όποια περίπτωση να διακόπτεται η κεντρική παροχή αν τίθεται θέμα ασφάλειας της κεντρικής γραμμής της ηλεκτρικής εγκατάστασης.