ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ

Ο επιτηρητής τάσης ράγας είναι μία ηλεκτρονική διάταξη η οποία τοποθετείτε στον ηλεκτρολογικό πίνακα και αναλαμβάνει να ελέγχει τα επιθυμητά κυκλώματα για οποιεσδήποτε αυξομειώσεις. Αν και ο επιτηρητής αυτός δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την τάση όπως ένας σταθεροποιητής τάσης,παρ’ όλα αυτά προστατεύει τις καταναλώσεις όταν δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας  απομονώνοντας την γραμμή τροφοδοσίας από από το ηλεκτρικό δίκτυο.

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ
               ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ

                                                                                                                                                         

Διαταραχές ηλεκτρικού δικτύου  

   Οι διακυμάνσεις τάσης είναι ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται στα δίκτυα ηλεκτρισμού. Οποιαδήποτε διαταραχή στο πλάτος της τάσης εκτός των ορίων του ±10% της ονομαστικής τιμής του δικτύου μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση, υπερθέρμανση, δυσλειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, βλάβες ή ακόμη και καταστροφή του ηλεκτρολογικού η ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στις διακοπές ρεύματος, και στις διαταραχές του δικτύου ανάλογα με την κρισιμότητα των φορτίων πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας όπως Η/Ζ, UPS, σταθεροποιητώ τάσης. 

 

Διακυμάνσεις τάσης: Προβλήματα  και λύσεις

   Οι ιδανικές συνθήκες στα ηλεκτρικά δίκτυα δεν προκύπτουν πάντακαι οι αυξομειώσεις της τάσης είναι συχνό φαινόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις όπυ μπορούμε  χρησιμοποιούμε έναν επιτηρητή τάσης  η οποία είναι μια ηλεκτρονική συσκευή  που αναλαμβάνει τον έλεγχο των διαταραχών της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ελέγηχει το δίκτυο για υπόταση, και υπέρταση μέσα στα όρια ανοχής τάσης ±10% που Σσυνήθως αντέχουν ο οικιιακός μας εξοπλισμός.

   Σε περίπτωση που η τάση δικτύου μετακινείτε εκτός ορίων ασφαλείας ο ελεγκτής απενεργοποιεί τα κυκλώματα που επιτηρεί προσπαθεί να κρατήσει σταθερή την τάση τροφοδοσίας των συσκευών. Οταν αυτό δεν μπορεί να επιτεχυθεί τότε απενεργοποιεί τις καταναλώσεις προστατευοντας τον εξοπλισμό μας για όσο κρατά αυτή η μεγάλη διαταραχή.

Διακυμάνσεις τάσης
                                              Διακυμάνσεις τάσης

 

    Ο επιτηρητής τάσης ελέγχει ακόμη και την διακοπή ουδετέρου η οποία είναι υπεύθυνη για πολλά προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει. Υπάρχουν  μονοφασικοί επιτηρητές τόσο για μονοφασικά καθώς και για τριφασικά συστήματα. Στα τριφασικά συστήματα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ασυμμετρίας φάσεων και της διαδοχής φάσεων. Ακόμη ελέγχει  για απώλεια μίας ή περισσότερων φάσεων ή του ουδετέρου, επιτηρεί επίσης και τα όρια συχνότητας αν είναι στα μέσα στα φυσιολογικά όρια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία κλιματιστικών ψυγείων – καταψυκτών κλπ.

   Οι συσκευές υποφέρουν περισσότερο σε καταστάσεις υπερτάσεις και είναι εύκολο να καταστραφούν. Σε καταστάσεις υπότασης οι περισσότερες έχουν δική τους ασφάλεια προστασίας. Η συσκευή τοποθετείτε συνήθως στον ηλεκτρικό πίνακα – υποπίνακα (τύπου ράγας) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ειδικού τύπου πχ πρίζας, επίτοιχης στήριξης κτλ.

Επιτηρητής τάσης Hager EU 102

                                                                                                                        Επιτηρητής τάσης

Ενημέρωση καταναλωτών από την ΔΕΗ

   Όπως προβλέπεται και στους κανονισμούς ( ΕΛΟΤ- Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50160) μικρές ή μεγάλες μεταβολές της τάσης τροφοδότησης, όπως περιστασιακές βυθίσεις ή διακοπές της τάσης, υπερτάσεις ως προς γη κ.α. είναι αναπόφευκτες αφού μπορεί να οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνούς, πτώση δέντρων), σε τυχαίες βλάβες, σε παρεμβάσεις τρίτων και σε άλλα απρόβλεπτα αίτια.

   Για τους λόγους αυτούς πέρα από τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η ΔΕΗ για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τυχόν μεταβολές της τάσης οι καταναλωτές μπορούν προαιρετικά να εγκαθιστούν κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κλπ) στην εσωτερική ηλεκτρική τους εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών τους, εφόσον οι συσκευές δεν διαθέτουν τέτοιες διατάξεις από την κατασκευή τους.

   Το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης αυτών των διατάξεων δεν είναι απαγορευτικό αν αναλογιστούμε το κόστος αντικατάστασης μιας ευαίσθητης ηλεκτρικής συσκευής (π.χ. τηλεόρασης, Η/Υ, στερεοφωνικό κλπ.)

Η ΔΕΗ σε έντυπο που έχει εκδώσει αναφέρει μεταξύ άλλων:

Προστασία των ευαίσθητων συσκευών από μικρής διάρκειας υπερτάσεις

   Ένας απλός τρόπος για να προστατέψετε τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό είναι να εγκαταστήσετε ένα περιοριστή υπερτάσεων (Surge Protection Device) σε ρευματοδότη (πρίζα) ή στον ηλεκτρικό σας πίνακα. Η διάταξη αυτή είναι σχεδιασμένη για να εμποδίζει την υπέρταση να διαδίδεται στην εγκατάσταση που προστατεύει, καταστρέφοντας τον ευαίσθητο εξοπλισμό. Συνιστάται για συσκευές τηλεόρασης, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ. Συνήθως περιοριστής υπερτάσεων περιέχεται σε συσκευές αδιάλλειπτης τροφοδότησης ισχύος (UPS). Σε συσκευές που συνδέονται και σε τηλεφωνική γραμμή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, fax κ.λπ.) περιοριστής υπερτάσεων πρέπει να εγκαθίσταται και στην τηλεφωνική γραμμή.

 

https://www.dei.gr/el/eksupiretisi-pelatwn/themata-pelatwn/to-ilektriko-reuma-kai-emeis/prostasia-twn-ilektrikwn-suskeuwn