ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ


ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ

 

Ο επιτηρητής τάσης ράγας είναι μία ηλεκτρονική διάταξη η οποία τοποθετείτε στον ηλεκτρολογικό πίνακα και αναλαμβάνει να ελέγχει τα επιθυμητά κυκλώματα για οποιεσδήποτε αυξομειώσεις.

Αν και ο επιτηρητής αυτός δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την τάση όπως πχ ένας σταθεροποιητής τάσης,παρ’ όλα αυτά ενεργοποιεί τις καταναλώσεις όταν δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απομόνωση από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Επίσης ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ό έλεγχος ουδετέρου που σε περίπτωση που διακοπεί δημιουργεί με την σειρά του πολλά προβλήματα.

 

Επιτηρητής τάσης Hager EU102

                                                                                                                                                                                                               Επιτηρητής τάσης Hager EU102

 

Διαταραχές ηλεκτρικού δικτύου

Οι διακυμάνσεις τάσης είναι ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται στα δίκτυα ηλεκτρισμού.

Οποιαδήποτε διαταραχή στο πλάτος της τάσης εκτός των ορίων του ±10% της ονομαστικής τιμής του δικτύου μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση, υπερθέρμανση, δυσλειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, βλάβες ή ακόμη και καταστροφή του εξοπλισμού.

Στις διακοπές του ρεύματος, και στις διαταραχές της τάσης ανάλογα με την κρισιμότητα των φορτίων πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας όπως Η/Ζ, UPS.

Στα περισσότερα συστήματα μίας οικίας δεν είναι πρακτικά εφικτή η  χρησιμοποίηση προστατευτικού εξοπλισμού κατά των διαταραχών με κάποιο τρόπο.

 

Διακυμάνσεις τάσης: Προβλήματα  και λύσεις

Επειδή ιδανικές συνθήκες στα ηλεκτρικά δίκτυα δεν υπάρχουν στις παραπάνω περιπτώσεις χρησιμοποιείτε ο επιτηρητής τάσης η οποία είναι μια ηλεκτρονική συσκευή  που αναλαμβάνει τον έλεγχο της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο της εγκατάστασης για υπόταση, και υπέρταση μέσα στα όρια ανοχής τάσης ±10% που έχουν οι ηλεκτρικές συσκευές. Σε περίπτωση που η τάση δικτύου μετακινείτε εκτός ορίων ασφαλείας ο ελεγκτής απενεργοποιεί τα κυκλώματα που επιτηρεί.

Ο επιτηρητής ελέγχει τα κυκλώματα του μέσω ρελέ ισχύος σε κάθε περίπτωση

Επιτήρηση τάσης, Προστασία από της διακυμάνσεις της τάσης δικτύου

 

 Πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι ο επιτηρητής τάσης ελέγχει και την διακοπή ουδετέρου η οποία είναι υπεύθυνη για πολλά προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει.

Υπάρχουν  μονοφασικοί επιτηρητές τόσο για μονοφασικά καθώς και για τριφασικά συστήματα.

Ο επιτηρητής τάσης στα τριφασικά συστήματα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ασυμμετρίας φάσεων και της διαδοχής φάσεων. Ακόμη ελέγχει  για απώλεια μίας ή περισσότερων φάσεων ή του ουδετέρου, επιτηρεί επίσης και τα όρια συχνότητας αν είναι στα μέσα στα φυσιολογικά όρια.

Ο επιτηρητής τάσης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία κλιματιστικών ψυγείων-καταψυκτών κλπ. 

Οι συσκευές υποφέρουν περισσότερο σε καταστάσεις υπερτάσεις και είναι εύκολο να καταστραφούν. Σε καταστάσεις υπότασης οι περισσότερες έχουν δική τους ασφάλεια προστασίας.

Ο επιτηρητής τοποθετείτε συνήθως στον ηλεκτρικό πίνακα – υποπίνακα (τύπου ράγας) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ειδικού τύπου πχ πρίζας, επίτοιχης στήριξης κτλ, για αντίστοιχες εφαρμογές.

Επιτηρητής τάσης Hager EU 102

                                                                                                                        Επιτηρητής τάσης Hager EU102

Ενημέρωση καταναλωτών από την ΔΕΗ

Όπως προβλέπεται και στους κανονισμούς ( ΕΛΟΤ- Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50160) μικρές ή μεγάλες μεταβολές της τάσης τροφοδότησης, όπως περιστασιακές βυθίσεις ή διακοπές της τάσης, υπερτάσεις ως προς γη κ.α. είναι αναπόφευκτες αφού μπορεί να οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνούς, πτώση δέντρων), σε τυχαίες βλάβες, σε παρεμβάσεις τρίτων και σε άλλα απρόβλεπτα αίτια.

Για τους λόγους αυτούς πέρα από τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η ΔΕΗ για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τυχόν μεταβολές της τάσης οι καταναλωτές μπορούν προαιρετικά να εγκαθιστούν κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κλπ) στην εσωτερική ηλεκτρική τους εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών τους, εφόσον οι συσκευές δεν διαθέτουν τέτοιες διατάξεις από την κατασκευή τους.

Το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης αυτών των διατάξεων δεν είναι απαγορευτικό αν αναλογιστούμε το κόστος αντικατάστασης μιας ευαίσθητης ηλεκτρικής συσκευής (π.χ. τηλεόρασης, Η/Υ, στερεοφωνικό κλπ.)

Η ΔΕΗ σε έντυπο που έχει εκδώσει αναφέρει μεταξύ άλλων:

Προστασία των ευαίσθητων συσκευών από μικρής διάρκειας υπερτάσεις

Ένας απλός τρόπος για να προστατέψετε τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό είναι να εγκαταστήσετε ένα περιοριστή υπερτάσεων (Surge Protection Device) σε ρευματοδότη (πρίζα) ή στον ηλεκτρικό σας πίνακα. Η διάταξη αυτή είναι σχεδιασμένη για να εμποδίζει την υπέρταση να διαδίδεται στην εγκατάσταση που προστατεύει, καταστρέφοντας τον ευαίσθητο εξοπλισμό.

Συνιστάται για συσκευές τηλεόρασης, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ.

Συνήθως περιοριστής υπερτάσεων περιέχεται σε συσκευές αδιάλλειπτης τροφοδότησης ισχύος (UPS). Σε συσκευές που συνδέονται και σε τηλεφωνική γραμμή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, fax κ.λπ.) περιοριστής υπερτάσεων πρέπει να εγκαθίσταται και στην τηλεφωνική γραμμή.

https://www.dei.gr/el/eksupiretisi-pelatwn/themata-pelatwn/to-ilektriko-reuma-kai-emeis/prostasia-twn-ilektrikwn-suskeuwn