ΡΕΛΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΡΕΛΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

 

 

Ταυτοχρονισμός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Τα ρελέ προτεραιότητας – απόρριψης φορτίου είναι συσκευές προστασίας από υπερένταση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε μονοφασικά όσο και σε τριφασικά δίκτυα. Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού σε πολλές περιπτώσεις μεταβάλλεται από τις ανάγκες του χώρου και δεν είναι εύκολο κάθε φορά να αυξάνεται η παροχή ισχύος. Αυτό βέβαια ισχύει την στιγμή που οι καταναλώσεις μπορούν να δουλέψουν με σειρά προτεραιότητας και όχι σε αναγκαστική παράλληλη λειτουργία. Το ρελέ προτεραιότητας – απόρριψης φορτίου εγκαθίσταται σε ηλεκτρικούς πίνακες οικιακών η επαγγελματικών  χώρων και ο ρόλος τους είναι ελέγχουν αν τα ισχυρά ρεύματα που επιθυμούμε να ελέγξουμε ξεπερνάνε μία μέγιστη τιμή που ορίζει η ίδια η εγκατάσταση. Το ρελέ προτεραιότητας – απόρριψης φορτίου συνεργάζεται με ρελέ ισχύος για να μπορεί να ελέγχει μεγάλα φορτία.

Κάποιες ρυθμίσεις κατά περίπτωση μπορεί ανάλογα με τον κατασκευαστή να μας παρέχει η συσκευή. Επειδή με την προσεκτική απλά διαχείριση χειρισμού τους δεν είναι συνήθως δυνατόν να ελεγχθούν τέτοιες καταστάσεις, καταφεύγουμε σε ένα σύστημα αυτοματισμού το ποιο αναλαμβάνει τον έλεγχο λειτουργίας τους προστατεύοντας μας από υπερφόρτωση στην κεντρική παροχή. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου συνήθως τουλάχιστον δύο ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές επιλέγονται να τροφοδοτηθούν από μία παροχή ρεύματος η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στα υψηλά επιθυμητά φορτία. Με τον έλεγχο αυτό αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανότητα υπερφόρτωσης της γενικής μας παροχής η οποία θα είχε συνέπεια την αναγκαστική απόζευξη ολόκληρου του ηλεκτρικού μας δικτύου, και οι οποίες είναι πολλές φορές ικανές για μεγάλα προβλήματα την στιγμή που υπάρχουν ανεπιθύμητες αποζεύξεις στο ηλεκτρικό μας δίκτυο. Τα φορτία επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας. Μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Ένα δευτερεύον κύκλωμα μπορεί να επιλέγεται μόνο στην περίπτωση που το πρωτεύον δεν απορροφά ισχύ, σε αντίθετη θέση απορρίπτεται.

Εφαρμογές του ρελέ προτεραιότητας-απόρριψης φορτίου

Τυπικές εφαρμογές του ρελέ προτεραιότητας – απόρριψης φορτίου είναι ηλεκτρικές συσκευές όπως θερμοσίφωνα, θερμοσυσσωρευτές, ηλεκτρικές κουζίνες κ.λπ. Κατασκευάστριες εταιρίες που διακινούν τον συγκεκριμένο αυτοματισμό αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες χωρίς να αποκλείονται κάποιες άλλες ΑΒΒ, Legrand, Hager.