ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

•  Οι ελαττωματικές όπως και οι παλιές καλωδιώσεις που αναχωρούν από ένα  ηλεκτρικό πίνακα μπορεί να προξενήσει πυρκαγιά στο χώρο καθώς και ηλεκτροπληξία η έκρηξη.

Οι επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα που προβαίνουν σε πειραματισμούς μπορούν από μόνες τους να προκαλέσουν καταστροφικά αποτελέσματα.

Mάθετε περισσότερα…

•  Τα φυσικά αίτια και οι φθορές κάθε είδους μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια.

•  .Οι αγωγοί πρέπει να εξετάζονται σε εύλογα χρονικά διαστήματα ανάλογα με το είδος και την χρήσης τους.

•  Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγωγών πρέπει διατηρούνται σε όλη την διάρκεια της ζωής τους σε άριστα επίπεδα. Η επιλογή τους καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 σε κάθε περίπτωση. 

Παράγοντες φθοράς μονώσεων καλωδίων

Οι κύριοι παράγοντες είναι  η οξείδωση, η ακτινοβολία, τα χημικά, οι υψηλές τάσεις, οι μηχανικές φθορές, οι βιολογικοί παράγοντες, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική κατά την επιλογή τους και την τοποθέτηση τους.

Συνήθεις λόγοι για την αντικατάσταση των καλωδίων

  • Η διάρκεια ζωής των αγωγών χαλκού είναι 20-25 χρόνια (ονομαστική τιμή) ενώ για το αλουμίνιο 15-20 χρόνια (ανάλογα με τον τύπο των καλωδίων, την χρήση τους και τον χώρο που θα χρησιμοποιηθούν).
  • Οι ασφαλιστικές διατάξεις των γραμμών πρέπει να αλλάζουν κάθε 10 χρόνια.
  • Οι καλωδιώσεις  επισκευάζονται αντικαθιστώντας ένα κομμάτι  ενός  κατεστραμμένου τμήματος ενώ το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.
  • Η ταυτόχρονη λειτουργία συσκευών σε κυκλώματα πριζών συνεχώς αυξάνεται με αποτέλεσμα να χρειάζονται συνήθως αλλαγές σε βάθος χρόνου
  • Οι υπερφορτώσεις των γραμμών, δημιουργούν πρόωρη γήρανση των καλωδίων καθώς και η αντίσταση που παρουσιάζουν οι αγωγοί μεγαλώνει.
  • Οι κακές συνδέσεις των  καλωδίων δημιουργούν προβλήματα, ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης με αποτέλεσμα  τα σύρματα να θερμαίνονται βαθμιαία, προκαλώντας τήξη των επαφών, κάψιμο στο υλικό και προβλήματα στις μονώσεις των αγωγών.
  • Βραχυκύκλωμα. Τα προβλήματα αυτά συμβαίνουν λόγω της βλάβης στη μόνωση, σε τριμμένα η στριμμένα καλώδια ηλεκτρικών συσκευών.
  • Πολλές φορές δεν επιλέγονται οι κατάλληλες διατάξεις προστασίας της γραμμής με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι αγωγοί.
  • Μηχανικές βλάβες των καλωδίων οι οποίες οφείλονται σε εσωτερικές επεμβάσεις όπου πχ καρφώνονται καρφιά στους τοίχους, η ανοίγονται τρύπες με τρυπάνια κ.τ.λ.