ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (Δ.Δ.Ε)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (Δ.Δ.Ε)

  

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ Α΄50/12081/642/2006  (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006) όλες οι  ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από Διακόπτη Διαρροής Έντασης (Δ.Δ.Ε) με βάση των απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Την συσκευή αυτή την γνωρίζουμε με πολλά ονόματα όπως:

 • Hλεκτρονόμος ασφαλείας
 • Ρελέ διαρροής
 • Ρελέ
 • Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης
 • Αντιηλεκτροπληξιακός
 • Αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ
 • Διάταξη διαφορικού ρεύματος
 • Διαφορικός
 • Διακόπτης προστασίας
 • Ηλεκτροστόπ
 • RCD
 • FI

Οι κύριες κατηγορίες των Δ.Δ.Ε αφορούν την προστασία του ανθρώπου και την προστασία από πυρκαγιά.

Ο Δ.Δ.Ε είναι μία συσκευή η οποία μπορεί ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής του να επιλεγεί και ο κατάλληλος τύπος.

 

ΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΔΕ

Η διαρροή μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες όπως από σφάλματα στις μονώσεις καλωδίων, υπερφορτώσεις στα κυκλώματα, κακό χειρισμό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κ.α.

Επειδή όταν τα κυκλώματα σε πολλές περιπτώσεις εκτίθενται σε υγρασία, παρουσιάζουν διαφυγόντα ρεύματα στα οποία θα πρέπει να εξετάζεται η τοποθέτηση παραπάνω από έναν Δ.Δ.Ε στην εγκατάσταση.

Ο διαχωρισμός τε τομείς βοηθά πρώτα από όλα στο να μην διακόπτεται η παροχή ρεύματος σε όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση, αν υπάρξει βλάβη πχ στον κήπο του σπιτιού μας.

Ακόμη επειδή υπάρχουν φυσικές απώλειες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό δεν συσσωρεύεται η συνολική διαρροή των κυκλωμάτων σε ένα Δ.Δ.Ε.

Σε πολλές περιπτώσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχουμε προβλήματα που επηρεάζουν περιστασιακά τα Δ.Δ.Ε δημιουργώντας ανεπιθύμητες αποζεύξεις. Αυτό μπορεί να οφείλεται πχ σε κεραυνούς, προβλήματα από υγρασία κ.α.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο Δ.Δ.Ε. τοποθετείτε ως συμπληρωματική και όχι ως κύρια διάταξη προστασίας σε συστήματα ΤΤ, ΤΝ-S, TNC- S και IT (για τον εντοπισμό του δεύτερου σφάλματος).

H χρήση διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος έχει προορισμό μόνο να επαυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων μέτρων προστασίας έναντι άμεσης επαφής.

Ο Δ.Δ.Ε λειτουργεί μόνο όταν παρουσιάζονται διαρροές ως προς γη. Δεν προσφέρει καμία προστασία όταν το σφάλμα γίνεται μεταξύ φάσεων ή μεταξύ φάσεων και ουδετέρου αγωγού.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσο λειτουργεί σωστά η διάταξη διαφορικού ρεύματος και εποπτεύει την εγκατάσταση μας δεν διατρέχουμε κίνδυνο από επικίνδυνες διαρροές ρεύματος προς την γη.

O ΔΔΕ είναι ένα ευαίσθητο ηλεκτρολογικό υλικό, που μπορεί να επηρεάζεται σε σφοδρές κακοκαιρίες από πτώσεις κεραυνών με πιθανότητα να το καταστρέψουν.

Για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια είναι αναγκαία η μικρή αντίσταση γείωσης της εγκατάστασης, και η πολύ μικρή αντίσταση βρόχου σφάλματος, τα οποία καθιστούν το ρελέ αποτελεσματικότερο. 

Ανάλογα με το σύστημα συνδέσεων των γειώσεων που χρησιμοποιείται και το πόσο καλή είναι μπορεί να επηρεάσει την λειτουργική του αποδοτικότητα.

Σε περίπτωση βλάβης τα άλλα μέτρα προστασίας (π.χ. ασφάλειες) λειτουργούν αποτελεσματικότερα με αυτές τις συνθήκες.  

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση της συσκευής αυτής  η δημιουργώντας κυκλώματα bypass.

Ο Δ.Δ.Ε έχει πάνω του ένα κουμπί δοκιμών (Test button), με το οποίο  θα πρέπει να το ελέγχουμε κάθε έξι μήνες τουλάχιστον, και μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΔΔΕ με ευαισθησία 10mA-100mA-300mA

  • 10mA προστασία από άμεση επαφή. Προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα που απαιτείται n μέγιστη δυνατή προστασία, όπως π.χ. σε παιδικά δωμάτια, µπάνια, πισίνες, σάουνες κλπ.
  • 30mA Προστασία από άμεση επαφή. Προδιαγράφονται από τους ισχύοντες νόμους και αποτελούν την ισχύουσα προδιαγραφή για οικιακές εγκαταστάσεις θερμοσίφωνες, πισίνες, μπάνια, πρίζες, φωτισμός κλπ.].
  • 100mA, 300mA, προστασία από έμμεση επαφή. Τα ρελέ αυτό δεν είναι ουσιαστικά αντιηλεκτροπληξιακά αφού n χαµηλή ευαισθησία τους επιτρέπει διαρροή που ξεπερνά κατά πολύ το όριο προστασίας των 50mA που είναι το όριο κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση ατυχήματος.Η χρήση αυτών των ρελέ προορίζεται για την προστασία επαγγελματικών εγκαταστάσεων από τυχόν πυρκαγιά που προέρχεται από διαρροή λόγω κακής μόνωσης προς τη Γη. Κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία τοπικά και να προκαλέσει πυρκαγιά. χρήση τέτοιων ρελέ γίνεται σε βιοτεχνικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φάρμες κ.λπ.